Skip to: site menu | section menu | main content

 

Currently viewing: » Usluge

 

NAŠ I VAŠ KNJIGOVODSTVENI BIRO

 

Izbornik:

www.sumer.hr

 

 


 

- usluge -

 

 

 

 

Vođenje:

-dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa

-salda konti kupaca i dobavljača

 

Izrada svih knjigovodstvenih računovodstvenih i poreznih obračuna:

-sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog toka i bilješke uz financijske izvještaje

-obračun amortizacije

-tromjesečni i godišnji izvještaji Financijskoj agenciji


Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu

-obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja

-slanje ID obrazaca putem e-maila

-slanje RS-m obrazaca putem e-maila

-porezne kartice radnika

-prijava i odjava radnika


Porezno savjetovanje i izrada poreznih prijava


Izrada poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava:

Porez na dodanu vrijednost

Porez na dobit

Porez na dohodak


 

 

sumer@ck.t-com.hr

 

Back to top